Mühendislik - Müşavirlik

Mühendislik-Müşavirlik; kimya, kaplama ve boya sektörlerinin projelerinin etkin ve verimli yönetimi, bilgi birikimi, somut tecrübe, doğru iletişim, doğru karar mekanizması ve doğru yönetim yöntemleri gerektirir.

BOTEK Ar-Ge Kimya A.Ş.; kritik kimyasallar başta olmak üzere, uçtan uca sistem mühendisliği yaklaşımıyla tasarımdan nihai tesisinin kurulması aşamasına kadar bütün alanlarda mühendislik, tedarik ve müşavirlik hizmeti sunmaktadır. Büyük ölçekli üretim tesislerini tasarlamak, projelendirmek, kurmak, ürün ve üretim hattı kalifikasyonlarını gerçekleştirmektedir.

BOTEK Ar-Ge Kimya A.Ş. sektörün öncü firmaları ile Ar-Ge, mühendislik ve tasarım alanlarında uluslararası standart ve metodolojilerine (PMI) uygun müşterek proje yönetimi faaliyetlerini yürütmektedir.