Kalite Politikası

 • Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltan son bilimsel buluş ve süreçleri kullanarak Ar-Ge çalışmalarını seri üretime dönüştürmek,
 • Doğal kaynak kullanımını asgari seviyede tutmak,
 • Tasarım, tedarik, üretim, satış ve diğer tüm süreçlerin yürütülmesinde; kalite, çevre ve İSG ile ulusal/uluslararası şartlara ve standartlara uymak,
 • Ulusal/uluslararası tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak enerji verimliliği odaklı, çevreye duyarlı ve ürün ve hizmetler sunmak,
 • Hedeflerimize ulaşabilmenin en efektif yolu, tüm taahhüt ve politikalarımızı personele ileterek kararlı bir politika izlemek ve olayların sebep sonuç ilişkilerini araştırıp, ekipler tarafından anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 • Ülkemizin kimya sektöründeki dışa bağımlılığını azaltan yerli ve milli çözümler üreterek üretim yapmak.

Değerlerimiz

 • Enerji verimliliği odaklı sosyal sorumluluk sahibi, çevreye duyarlı ürün ve hizmetleri sunmak,
 • Etik değerlerden taviz vermeyen bir kurum kültürü oluşturmak,
 • Kaliteden ödün vermeden süreçlerin etkinliğini sağlamak,
 • Müşteri odaklı olmak,
 • Dürüstlük ve güven ilkesi doğrultusunda paydaşlar ile işbirliği yapmak,
 • Sürekli iyileştirmeyi ilke edinmek,
 • Yerli ve milli ürünler üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunmak.