Ar-Ge Merkezi

Boya/Kaplama ve Kritik Kimyasalların ülke envanterine kazandırılması,

BOTEK Ar-Ge Kimya A.Ş. stratejik hedef ve amaçları doğrultusunda, Savunma Sanayiinde kullanılan ve ithalat kısıtlaması bulunan kritik kimyasalların yerlileştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmakta ve ürün geliştirmektedir.

Ar-Ge kültürünün oluşturulmasına ve sürdürülmesine büyük önem verilmekte, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile rekabet gücümüzü artırarak, küresel düzeyde başarı elde edilmesi ve bu başarının daima yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Ar-Ge Merkezimiz, Savunma Sanayii için yüksek teknoloji gerektiren çeşitli alanlarda Ar-Ge projeleri yürütülmekte ve bu kapsamda geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik, büyük ölçekli üretim tesislerinin tasarlanması, projelendirilmesi, kurulması, ürün ve üretim hattı kalifikasyonları gerçekleştirilmektedir.