Genel Bakış
Botek Ar-Ge Kimya A.Ş. “Yenilikçi ve inovatif fikirleri, alanında uzmanlaşmış insan kaynağı ile işleyerek, yerli ve milli ürünler, kazanımlar elde etmeyi amaç edinmiş bir çalışma grubudur.” Bu çalışmalarımızda temel hedefimiz, faaliyet alanları çerçevesinde kimya teknolojisinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak, ithalat yerine ihracatı artırarak ekonomik değer üretmek, istihdam artışına katkı sağlamak, ileri düzeyde bilimsel ve teknolojik bilgiye sahip mühendisler yetiştiren milli bir savunma şirketi olmaktır.
Botek Arge Kimya A.Ş., Milli Savunma Sanayii ihtiyaçlarına yönelik kimya alanında hammadde, ara madde ve nihai ürünlerin tamamının yerli kaynaklarla sağlandığı, üretim süreçleri tarafımızca tasarlanmış ve tamamlanmış çözümler ve ürünler ile karşılanması noktasında kritik bir role sahiptir.
Şirketimiz mevcut laboratuvar ve test imkanları, 14 yıllık tecrübesi ve geliştirdiği “know-how”ı kullanarak üstün teknolojik özelliklerde maliyet-performans etkin özgün çözümler sunmaktadır.

 
Vizyon
Botek, Savunma Sanayi’nin kimya sektörü paydaşında sektörün hem ulusal hem de uluslar arası paydaşlarının ihtiyaçlarının yerli ve milli olarak üretilmiş çözüm ve ürünler ile karşılanması noktasında, lider firma olma hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir.
MİSYON
Mükemmeli standardı olarak belirleyen Botek, ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını; ilgili projeleri üzerinde anlaşılmış biçimde ve zamanda tamamlayarak, tüm ulusal ve uluslararası standartlara, kanunlara ve yönetmeliklere bağlı kalarak, katma değeri yüksek milli ve yerli ürün ve çözümler geliştirerek, karşılar. Mükemmelin asla ulaşılamayacak bir hedef olduğu algısının ancak mükemmeli kendi standardı olarak belirleyen kurumlar ve kişiler tarafından kırılacağını bilir ve benimser.
 

Sanayi grubu, yapı grubu, ısı yalıtımlı ve pasif yangın geciktirici boya ve yalıtım malzemeleri ve savunma sanayi projeleri tasarımı geliştirmesi, satışı ve pazarlaması alanında çevre, toplum ve çalışanlarımızın sağlığı ve menfaatini dikkate alarak Bu konuda ülkemizin teknoloji öncüsü olmak,
  • Doğal kaynak kullanımını asgari seviyede tutmak,
  • Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltan son bilimsel buluş ve süreçleri kullanarak ar-ge çalışmalarını üretime dönüştürmek,
  • Tasarım, tedarik, üretim, satış ve diğer tüm süreçlerin yürütülmesinde; Kalite, Çevre ve İSG teknik emniyet ve çevre ile ulusal/uluslararası şartlara ve standartlara uymak,
  • Ulusal ve uluslararası tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak enerji verimliliği odaklı çevreci ve sağlıklı ürün ve hizmetleri sunmak,
  • Sosyal sorumluluk bilinci ile doğaya, personelimize, tedarikçisi olduğumuz müşterilerimize; sektördeki gelişmeleri bildirmek, boya üretimi ve uygulamaları hakkında onları bilgilendirmek ve memnuniyetlerini sağlamak,
 

Bir Projenin Yaşam Döngüsü
Savunma Sanayinin kimya paydaşında boya teknolojileri üzerine müşavirlik, mühendislik, proje ve ar-ge faaliyetleri çerçevesinde milli ve yerli ürün ve çözümler geliştiren hizmetler sunarız.İşbirliği içerisinde bulunduğumuz paydaşlarımız için geliştirdiğimiz proje çalışmalarında bir proje yaşam döngüsü içerisinde faaliyet gösteririz.
İlk istişareniz genel proje, beklentiler ve çıktılar hakkında bir tartışmayı kapsayacaktır.

• Karşılıklı NDA
• Proje teklifi

• Veri analizi
• Pazar Araştırma Analizi
• Müşteri Anketi (çevrimiçi)
• Şartname geliştirme

• Proje gereksinimleri
• 3D Endüstriyel Tasarım
• Rendered Lab. Çekimleri
• Prototip Oluşturma
• Kavramın ispatı

• Kontrollü Test
• Dayanıklılık
• Doğrulanabilir Veri
• Uygulama
• Girişim
• Komple Müşteri Desteği

ETKİNLİKLER&MEDYA

3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ne katıldık

17.10.2018  - 18.10.2018 tarihleri arasında Mimarlar ve Mühendisler Grubu tarafından İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde organize edilen 3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ne katıldık. Etkinliğin 2. günü oturum başkanlığı Turkish Technic Genel Müdür Danışmanı Sn. Halil Tokel tarafından yapılan ‘’NASIL BAŞARDILAR: TURKISH TECHNIC YERLİLEŞME VE YENİLİK BAŞARI ÖYKÜSÜ’’ isimli panele panelist olarak katıldık. Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Nihat Oktay, Botek’in savunma ve havacılık sanayinin kimya paydaşında yerli ve milli çözüm ve ürün geliştirme anlayışı ve projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İletişim
Sizden duymayı çok isteriz!